Intelligent overdækning

Fravænningsstalden er den mest varmekrævende af alle stalde

Fravænnede grise må ikke fryse. Sker det, kan det hurtigt koste flere dages tilvækst, fremkalde diarre og medføre større dødelighed.

Med den intelligente overdækning skabes et bedre mikroklima, der hvor de fravænnede grise opholder sig.

Overdækningen positioneres præcist ved hjælp af en motor som får signal af VengSystems intelligente styring. Den infrarøde sensor måler grisenes kropstemperatur, og overdækningen justeres kontinuert, så grisenes optimale temperatur hele tiden opretholdes. Med denne teknologi kan åbningen til overdækningen være så lille som 40 cm, hvilket reducerer varmeforbruget i stalden med op til 90%. Med den intelligente overdækning overflødiggøres andre varmekilder.

En anden metode er at styre varmen stivis. Det giver nye muligheder for sortering af grisene, så de mindste får et varmere miljø og dermed bedre trivsel.

VengSystems alarmer til vores intelligente løsninger

Er dine varmelamper koblet på en PC, kan vores PC Log og PC Sow hjælpe dig med overvågning af temperaturen og strømforbruget i hulerne. Temperaturen under varmelamperne i farestalden og klimastalden overvåges konstant, så der udløses en alarm på din PC, hvis det enten er for varmt eller for koldt i hulerne, eller hvis strømforbruget ligger over det normale.

Produktfordele

Har du spørgsmål til intelligent farming?

Ring til Mark på 4219 3617

Se vores produkter

Få inspiration og overblik over vores produktsortiment i vores brochure

VengSystem er en innovativ virksomhed, der målrettet fokuserer på at være bidragende til et klimaneutralt landbrug. Vores produktudvikling foregår i tæt samarbejde med nogle af verdens førende landmænd, og det er landmændenes udfordringer og behov, der driver os. Det er det, vi kalder Next Level Farming!

Har du brug for hjælp?

Vores servicetelefon har åbent hverdage fra kl. 7-16. Vagttelefonen har åbent i hverdage fra kl. 16-20. Weekend og helligdage fra kl. 8-12

+45 9759 2072